Webová stránka pre predmety NTV a ADK

29.01.2011 10:40

Dnes bola spustená nová webová stránka pre predmety NTV a ADK

Na tomto mieste budete postupne nachádzať potrebné študijné materiály.