NTV - 2. ročník

Tematické celky:

1. Technická normalizácia a duševné vlastníctvo

2. Manžment výrobkov

3. Ochrana spotrebiteľa

4. Spotrebný tovar

5. Spotreba a TUR