SOČ

Milí študenti,

ak ste sa rozhodli vypracovať SOČ na niektorú z tém globálneho vzdelávania, dávam vám do pozornosti stránky organizácii, ktoré sa venujú globálnemu vzdelávaniu a rozvojovej spolupráci.

www.clovekvohrozeni.sk

www.zivica.sk

www.erko.sk

www.dobranovina.sk

www.rozvojovka.cz

Na ich stránkach nájdete podnety na vašu prácu, odborné články, publikácie a tiež odkaz na iné zdroje. Pri práci môžete využiť pracovné aj listy z náuky o tovare, ktoré nájdete v tematických celkoch "Spotreba a trvalo udržateľný rozvoj" v 1. a 2. ročníku.