NTV - 1. ročník

Tematické celky:

1. Potraviny

2. Potraviny živočíšneho pôvodu

3. Potraviny rastlinného pôvodu

4. Spotreba a TUR

5. Bezpečnosť a kvalita potravín